25 Iulie Ziua Tehnicienilor Dentari

251

Laboratorul de tehnică dentara vine să garanteze succesul unui tratament protetic, ce poate fi obținut doar in urma unei colaborări eficiente intre medicul stomatolog si tehnician. Tehnicianul este cel care materializează solutia aleasă pentru ca, in final, pacientului să i se asigure rezultatele pe măsura așteptărilor sale. Măiestria tehnicienilor, duce la realizarea unor lucrari protetice cu un inalt nivel de calitate. E imperativ să respectam cu seriozitate promisiunile unei danturi sănătoase și impecabil executate, pentru că știm că o echipa medic – tehnician care colaborează perfect este ideala pentru zâmbetul pacienților.

Medicul stomatolog poate transmite în laborator:
– instrucțiuni cu privire la tipul lucrării,
– materialele folosite,
– fotografii,
– amprente, corect efectuate,  care identifică toate detaliile preparațiilor, cu menționarea materialului de amprentare,
– înregistrări ocluzale, corect efectuate.
Medicul realizează eventualele modificari recomandate de laborator și este responsabil pentru dezinfecția materialelor trimise în condiții adecvate.

Principalele responsabilități ale tehnicianului dentar constau in:
– respectarea indicațiilor transmise de catre medic,
– încadrarea in termenele stabilite de execuție si predare a lucrarilor,
– confecționarea unor lucrări protetice care să respecte necesitățile pacientului din punct de vedere functional, morfologic si estetic,
– tehnicianul poate și trebuie să participe la anumite etape ale tratamentului, atunci cand se consideră necesar.

Tehnicienii sunt dedicati exclusiv realizarii lucrarilor protetice, care să necesite cea mai mică adaptare de catre medic, in cabinetul stomatologic. Reușita lor se datoreaza îndemanării, creativității si adaptabilității la cerintele medicului. Receptivitatea catre noi abordări, alături de talent duc la obținerea unor rezultate îndreptate spre siguranța și confortul pacientului, precum și spre succesul tratamentului protetic în ansamblu.
VĂ dorim energie creativă, cutezanţă și perseverență !!!

DISTRIBUIȚI