Obiective

  • Ameliorarea continuă a nivelului asistenţei medicale stomatologice conform documentelor directive ale MS RM, DS Consiliul mun.Chişinău în concordanţă cu Planul Strategic de dezvoltare a instituţiei şi standardele aprobate în specialitate.
  • Sporirea responsabilităţii colaboratorilor IM CSMC privind asigurarea calităţii şi volumul asistenţei medicale stomatologice acordate populaţiei cu perfecţionarea mecanismelor existente prin prisma respectării drepturilor pacienţilor, sarcinilor profesionale şi drepturilor lucrătorilor medicali în conformitate cu actele legislative în vigoare.
  • Perfectarea continuă a calităţii acordării asistenţei medicale stomatologice prin modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiei, elaborarea şi implementarea măsurilor de sporire a nivelului de calificare profesională. Aplicarea în practică a metodelor contemporane de diagnostic, tratament, profilaxie şi protetică dentară.
  • Perfectarea continuă a bazei tehnico-materiale,dotarea cu echipament de performanţă spre asigurarea calităţii acordării asistenţei medicale stomatologice.
  • Implementarea directivelor moderne de manajement medico-sanitar, orientate la conlucrarea permanentă cu instituţiile de profil la toate etapele de acordare a asistenţei medicale stomatologice
  • Igienizarea continuă a populaţiei şi modificarea atitudinei faţă de sănătatea orală proprie, executarea prevederilor actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei muncii în sănătate. Promiovarea sănătăţii orale prin efortul acţiunilor educaţionale orientate la respectarea modului de viaţă sănătos.

POSTĂRI RECENTE

Ziua Internațională a Asistenților Medicali

LA MULȚI ANI DRAGELE  NOASTRE ASISTENTE MEDICALE !!!  Profesia voastră  prevede prezența din momentul nașterii unei vieți și pe tot parcursul acesteia, ocupând locul esențial în...

Paște fericit!!!