Transparența Decizională

Cadrul Normativ

Ordine

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 7 din 13.01.1997 “Despre perfecționarea asistenței stomatologice populației din RM”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 20 din 12.01.2006 “Cu privire la monitorizarea reacțiilor adverse ale medicamentelor și altor produse farmaceutice în Republica Moldova”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 51 din 16.02.2009 “Cu privire la supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale a “Ghidului de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 303 din 06.05.2010 “Cu privire la asigurare accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 59 – p § 2 din 04 mai 2011 “Cu privire la atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 75-p § 1 din 02 iunie 2011 “Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 22 din 26.01.2012 “Cu privire la aprobarea Protocolului clinic instituțional “Cancerul cavității bucale”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 131 din 20.02.2012 “Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național “Cancerul buzei”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 244 din 13.03.2013 “Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 1594 din 31.12.2013 “Cu privire la implementarea în practica medicală a Standardelor medicale de diagnostic şi tratament”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 508 din 22.06.2015 “Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național “Hemoragia postextracțională dentară la adult”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 300 din 24.04.2015 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău”

Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 1015/674-A din 29.12.2015 “Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”

Alte Acte

Hotărîrea Consiliului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 06.8.31.45 din 10.12.2001 “Cu privire la implimentarea Strategiei de Gestionare a deșeurilor în RM pentru anii 2013-2027”

Regulamentul cu privire la acordarea asistenței medicale stomatoligice persoanelor din grupurile social-dezavantajate

Declarația privind buna guvernare pentru anul 2015

Declarația privind buna guvernare pentru anul 2016

Declarația privind buna guvernare pentru anul 2017

Declarația privind buna guvernare pentru anul 2018

Contract CNAM 2017

Contract CNAM 2018

Contract CNAM 2019

POSTĂRI RECENTE

video

25 Iulie, Ziua Profesionala a Tehnicienilor Dentari

25 iulie, tehnicienii dentari din ÎM CSM CHIȘINĂU, împreună cu colegii  din intreaga lume sărbătoresc ziua lor profesională. Tehnicianul dentar posedă cu siguranță o...