Transparența Decizională

Cadrul Normativ

Ordine

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 7 din 13.01.1997 “Despre perfecționarea asistenței stomatologice populației din RM”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 358 din 12.05.2017 “Cu privire la monitorizarea reacțiilor adverse ale medicamentelor și altor produse farmaceutice în Republica Moldova”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 51 din 16.02.2009 “Cu privire la supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale a “Ghidului de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 303 din 06.05.2010 “Cu privire la asigurare accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 59 – p § 2 din 04 mai 2011 “Cu privire la atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 75-p § 1 din 02 iunie 2011 “Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 22 din 26.01.2012 “Cu privire la aprobarea Protocolului clinic instituțional “Cancerul cavității bucale”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 131 din 20.02.2012 “Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național “Cancerul buzei”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 244 din 13.03.2013 “Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 34 din 30.03.2018 “Cu privire la implementarea în practica medicală a Standardelor medicale de diagnostic şi tratament”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 508 din 22.06.2015 “Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național “Hemoragia postextracțională dentară la adult”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 300 din 24.04.2015 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chișinău”

Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 186 p§1 din  08.11.2019 “Cu privire la reglementarea activitatilor de educatie medicala continua”

POSTĂRI RECENTE