Ședința săptămînală a grupului administrativ ÎM CSMC

914

În cadrul ședinței săptămînale a gripului administrativ ÎM CSMC din 02 octombrie 2017 au fost abordate următoarele subiecte de discuție:

1. Pregătirea Întreprinderii către sezonul rece- a fost obținut pașaportul tehnic de funcționare a sistemelor de încălzire de la Întreprinderea Municipală Termocom,care v-a permite livrarea agentului termic in sistem.

2. Au fost analizate rezultatele ședinței,organizate de Direcția Sănătății la 29 septembrie 2017 cu tema:” Managementului calității serviciilor medicale în Municipiul Chișinău”. Lucrul Consiliului calității în ÎM CSMC se desfășoară constant. Membrii Consiliului au fost atenționați în vederea intensificării activității de Control și a promovării imaginii instituției noastre.

3.Au fost relatate și discutate rezultatele indicatorilor, obținuți in perioada de activitate pentru 9 luni 2017 și s-a constatat că Indicatorii medicali au o conotație constantă, raportată la perioada similară a anului precedent, iar indicii financiari și veniturile sunt în creștere cu 20% față de anul 2016.

4.Disciplina muncii- s-au raportat rezultatele comisiei de control și au fost atenționați șefii de secții privitor la lucrul cu programele de muncă și raportul săptămînal despre activitatea desfățurată.

DISTRIBUIȚI